Om HUR

Om HUR

HUR-Samhällsentreprenören jobbar för att skapa tillfällen för människor att träffas över gränserna och samtidigt bygga relationer mellan dem. Med fokus på mångfald, att bygga relationer bland ungdomar och lyfta fram positiva förebilder tar vi vårt ansvar i samhället.

HUR-Samhällsentreprenören är en grupp ungdomar, i åldern 16-25 år, som bor i Malmö. Vårt huvudmål är att vara med och skapa ett socialt hållbart Malmö – för alla!

Vi vill skapa ett bra samhälle och förutsättningar för oss själva, andra unga och Malmö stads övriga medborgare. För att nå dessa mål arbetar vi med vår egen och andra ungas utveckling och välmående.

Läs mer om HUR på vår hemsida www.hurmalmo.se.