Samarbetet

Samarbetet

Vad innebär egentligen samarbetet mellan Arvsfonden och HUR? Här kan ni läsa mer om syftet och bakgrunden med projektet samt vad HUR vill göra för att lyfta fram alla förebilder runtomkring oss. För oss är alla stjärnor – det gäller bara att hitta vad en är stjärna i.

I städer syns stjärnor inte alltid så tydligt. Tyvärr är det många gånger även samma sak med unga i områden som klassas som socio-ekonomiskt svaga, som i de tre områden som vi i detta projekt främst kommer arbeta i. Det finns stjärnor(!) men fördomar, medias negativa beskrivning av områdena och brist på positiva forum gör att samhället inte alltid upptäcker dessa vilket i sin tur leder till att individer själv inte ser sina positiva sidor och egenskaper.

Många projekt och arbeten som startas koncentrerar sig på problematiken och utgår från de negativa sidorna/faktorer. Men vårt förhållningssätt är att vi utgår från att det som vattnas – det växer! Vi startar i det positiva, ger det näring och hjälper det att spridas.

Vi möter ett sådant stort tryck att vi idag inte har möjlighet att ta emot alla som vill in i vår gemenskap och vårt arbete. Vi behöver därför arbeta fram en struktur och metod för hur vi ska kunna möta och tillgodose de stora behov som finns. Dels i vår egen förening men framförallt för att kunna sprida vidare vårt arbete till andra delar av Malmö, Skåne och Sverige.

I detta projekt kommer vi arbeta med sex olika delprojekt för att ta fram en metodbok. Syftet med metodboken är att utveckla vårt arbete för att kunna utöka, sprida och inspirera fler ungdomar, fritidsgårdar, föreningar och kommuner.

Målet med detta projekt är alltså att arbeta fram en metodbok för hur en kan arbeta framgångsrikt tillsammans med ungdomar och lyfta fram positiva förebilder, lyfta fram engagemang och bygga upp en social gemenskap som bygger på sunda värderingar och kärlek. Syftet är att bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling. Att fler unga ska inkluderas i samhället och få bättre levnadsvillkor och makt att forma sina egna liv och redskap att ha inflytande över samhällsutvecklingen.

”Alla är stjärnor – det gäller bara att hitta vad en är stjärna i”.Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *